اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد شدند

ارز ۴۲۰۰ تومانی

اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد شدند.

اولین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم، امروز در سالن همایش‌های صداوسیمای مشهد برگزار شد.

🔹 سرپرست معاونت اقتصادی اتاق ایران در گزارشی هدف دولت از اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی، کنترل تورم بود.

این هدف محقق نشد و در این دوره کالاهای اساسی حدود ۵۳ درصد تورم را تجربه کرد.

🔹 انحراف منابع ارزی، گسترش فساد و رانت‌جویی، تضعیف تولید ملی و افزایش احتمال کسری و تهدید پایداری مالی بودجه،

به عنوان مهمترین پیامدهای منفی و احتمالی این طرح عنوان شد.

🔹پس از ارائه این گزارش، بیانیه اتاق ایران در این زمینه به رای گذاشته شد.

نمایندگان  با ۸۷ درصد آرا، رأی به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران دادند.