واردات کاغذ فقط با ارز نیمایی انجام می‌شود

واردات کاغذ فقط با ارز نیمایی انجام می‌شود/ واردات کنندگان باید ما به التفاوت ارز دولتی و نیمایی را بدهند

در جریان حذف برخی کالاها از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، چهار کالای اساسی کره، حبوبات، چای و کاغذ از دریافت این ارز کنار گذاشته شدند.

بر این اساس واردات آنها از این پس با ارز نیمایی که البته قیمت آن متغیر است، انجام خواهد شد.

طبق دستوری که بانک مرکزی به شبکه بانکی داشته است واردات کاغذ فقط با ارز نیمایی انجام می‌شود .

باید گمرک ایران طبق آن اسناد حمل را دریافت و ترخیص کالا را انجام دهد،

شرایط واردات و ترخیص کاغذ و سه کالای دیگر حذف شده از دریافت ارز با نرخ ترجیهی این گونه اعلام شده که:

مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی برای واردات کره، حبوبات، چای و کاغذ با نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار انجام شده

باید اسناد حمل مربوطه با دریافت مابه‌التفاوت ۴۸۰۰ تومان انجام شود.

بخشنامه بانک مرکزی تاکید شده کالاهایی که تا ۱۸ خرداد  ۱۳۹۸ از گمرک ترخیص نشده‌اند باید ۴۸۰۰ تومان مابه‌التفاوت بپردازند.

که مبلغ ۹۰۰۰ تومانی دلار ارز نیمایی را مبنا قرار داده است، ‌

ترخیص کاغذهای وارداتی تا مشخص شدن سیاست ارزی دولت به مشکل خورد و در نهایت دولت اعلام کرد:

کاغذ در لیست ۴۲۰۰ تومان باقی می‌ماند اما فقط کاغذ مطبوعات و نشر همچنان ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده

مابقی با نرخ سامانه نیما محاسبه خواهد شد.