کالای اساسی

حمل کالای اساسی با کامیون

کامیون‌هایی که کالای اساسی از بنادر حمل کنند، ۲ حلقه لاستیک دریافت می‌کنند

وزیر راه و شهرسازی

با دستور وزیر راه و شهر سازی جهت تسهیل حمل کالاهای اساسی و ممانعت از تضرر حامل های کالاهای اساسی، به ناوگان حمل‌ونقل باری با هدف افزایش سرعت تخلیه کالای اساسی از بنادر از هفته آینده به ازای هر ۲۰ هزار کیلومتر تردد، ۲ حلقه لاستیک داده می شود.