کالای اساسی

کامیون‌هایی که کالای اساسی از بنادر حمل کنند، ۲ حلقه لاستیک دریافت می‌کنند

 

وزیر راه و شهرسازی؛

به ناوگان حمل‌ونقل باری با هدف افزایش سرعت تخلیه کالای اساسی از بنادر از هفته آینده به ازای هر ۲۰ هزار کیلومتر تردد، ۲ حلقه لاستیک داده می شود.