ابلاغ ۳ مصوبه کارگروه تنظیم بازار به گمرکات درباره واردات کالاهای اساسی

معاون فنی گمرک مصوبات کارگروه تنظیم بازار را در رابطه با واردات کالا به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.
مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک مصوبات کارگروه تنظیم بازار در رابطه با جزئیات واردات کالاهای اساسی و نحوه ارزش‌گذاری آن را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است:

با عطف توجه به مصوبات ابلاغی ستاد اقتصادی دولت به شماره ۶۴۸۵۴ مورخ ۹۷/۵/۱۸ توسط ریاست محترم جمهوری، همچنین مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۹۷/۵/۲۷ که بندهای ۳ و ۴ آن به تایید مقام معظم رهبری رسیده است (نامه شماره ۷۰۱۸۸ مورخ ۹۷/۵/۲۹ رئیس محترم و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی) همچنین با عنایت به تکالیف محوله از سوی ریاست محترم جمهور در بند ۳ ابلاغیه شماره ۶۴۸۵۴ مورخ ۹۷/۵/۱۸ تصمیمات هفتادمین جلسات کارگروه تنظیم بازار به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱- با عنایت به تصمیمات بند ۵ صورتجلسه هفتادمین جلسه کارگروه ملی تنظیم بازار، در ثبت سفارش‌های صادره ۹۸/۵/۵ به بعد، ارزش مندرج در ثبت سفارش کالاهای اساسی و ضروری به شرح ذیل ملاک تخصیص ارز،  اظهار و ترخیص گمرکی و تعیین نرخ توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان خواهد بود.

فهرست کالاها (شامل ۱۱ قلم و ۱۹ ردیف تعرفه پیوست موضوع صورتجلسه شماره ۲۵۵۷۳۰/ ۶۰ مورخ ۹۸/۹/۲۴ به جز لاستیک سنگین و مواد اولیه آ‌ن)  به شرح:  ۱- گندم انسانی، ۲- ذرت دامی، ۳- جو، ۴- کنجاله سویا، ۵- دانه‌های روغنی (سویا، کلزا)، ۶- روغن خام (سویا، پالم، کلزا،‌آفتاب) ۷- شکر خام، ۸- برنج سفید، ۹- برنج قهوه‌ای، ۱۰- گوشت مرغ، ۱۱-  تخم‌ مرغ خوراکی می‌باشد.

ارزش مندرج در ثبت سفارش‌های کالاهای اساسی و ضروری فهرست بند ۱-۱- در بازه زمانی ۹۷/۵/۱۸ تا ۹۸/۵/۵ در سقف قیمت مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی که متعاقبا ارزش آنها اعلام خواهد گردید قابل پذیرش می‌باشد و ارزش‌های بالاتر از نرخ اعلامی می‌‌بایست در قالب اختیارات ماده ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی و آیین‌نامه مربوطه برای صیانت از منابع ارزی کشور اقدام گردد.

وفق مفاد تبصره ذیل بند ۱۴ تصمیمات پنجاه و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار مورخ ۹۸/۷/۱۳،  در خصوص سایر کالاهای اساسی و ضروری مستثنی از لیست فوق، مستند به صورتجلسه شماره ۸/۱/۱۹۹۸۰۱ مورخ ۹۲/۱۰/۱۱ گمرک ایران چنانچه ارزش‌های مندرج در سامانه ارزش گمرک ایران نسبت به ارزش مندرج در ثبت سفارش و فاکتور که ملاک اظهار ارزش به گمرک واقع شده است تا ۱۵ درصد کمتر باشد، گمرک با رعایت مفاد مواد ۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی، نسبت به پذیرش این میزان تلورانس ارزش، اقدام نماید. اختلاف ارزش بیش از ۱۵ درصد، مطابق فرایند رسیدگی معمول مندرج در قانون امور گمرکی و آیین‌نامه‌ اجرایی آن خواهد بود؛

تبصره: اجرای بندهای فوق به استناد صورتجلسه تصمیمات بند (۱)  دستور سوم بیست و سومین جلسه کارگروه  تنظیم بازار مورخ ۹۷/۵/۱۸ ستاد اقتصادی دولت، تا پایان تحریم‌های اقتصادی می‌باشد و گمرک جمهوری اسلامی  ایران مکلف است گزارش اقدامات صورت پذیرفته درخصوص بندهای فوق را به صورت ماهانه، بصورت مستند و مکتوب به کارگروه  نظارت و تخصیص ارز و وزارتخانه‌های متولی و دستگا‌ه‌های نظارتی گزارش نماید؛‌

مفاد بند ۱ فوق صرفا در خصوص پرونده‌های جاری و تحت رسیدگی در گمرکات اجرایی یا دفتر ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و مشمول پرونده‌هایی که رسیدگی آنها خاتمه پذیرفته و مراتب به مراجع ذیربط و ذیصلاح از جمله بانک‌های عامل اعلام گردیده است نمی‌شود. درخصوص پرونده‌های طرح شده در کمیسیو‌ن‌ها، در که پس از صدور رای از کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، صاحب کالا مستند به مفاد این بخشنامه، نسبت به رای صادره اعتراض و تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون تجدیدنظر را داشته باشد،  مراتب در مکاتبه صورت پذیرفته با کمیسیون تجدیدنظر، اشاره گردیده؛ بدیهی است رای کمیسیون تجدیدنظر در این خصوص ملاکت عمل خواهد بود.

درخصوص ارزش‌ اظهاری کالاهای اولویت‌ارزی گروه ۲ (ارز نیما و واردات در مقابل صادرات) مقرر گردید طبق بند ۵ دستور سایر چهل و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به تشکیل کارگروه  بررسی و تعیین  ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی و اصلاح و به روز رسانی سامانه ارزش TSC اقدام و مراتب را طی بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی و ابلاغ و نتیجه را به دفتر مقررات صادرات و واردات و دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار گزارش نماید.

مسئولیت حسن اجرای مراتب ابلاغی فوق برعهده کارشناسان، معاونین امور گمرکی و مدیران محترم گمرکات اجرایی و مسئولیت نظارت بر موارد اعلامی برعهده ناظرین محترم حوزه‌های نظارت گمرکات و دفتر ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد